Τεχνικός παραγωγής Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών

Τεχνικός παραγωγής Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών

Περιγραφή Επαγγέλματος

Ο Τεχνικός Παραγωγής Τροφίμων και Ποτών εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες σε όλη την αλυσίδα της παραγωγικής διαδικασίας χρησιμοποιώντας σκεύη και μηχανολογικό εξοπλισμό, με σκοπό να παρασκευάσει τρόφιμα υγιεινά και ασφαλή, τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές της εθνικής και κοινοτικής Νομοθεσίας και απασχολείται στις βιομηχανίες και βιοτεχνίες τροφίμων και ποτών.

Ουσιαστικά ο Τεχνικός Παραγωγής Τροφίμων και Ποτών:

  • - παραλαμβάνει,
  • - αποθηκεύει,
  • - χειρίζεται,
  • - επεξεργάζεται,
  • - μεταφέρει,
  • - ελέγχει Α’ ύλες, ενδιάμεσα και τελικά προϊόντα διατροφής

χρησιμοποιώντας σκεύη και μηχανολογικό εξοπλισμό με τις οδηγίες εργασίας των προϊσταμένων του.

Περισσότερα

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των υποψηφίων.

Ο υποψήφιος αποκτά πιστοποιητικό συμμόρφωσης μετά από επιτυχημένη εξέταση.

Η διάρκεια του πιστοποιητικού είναι 10 χρόνια.

Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας αποκτά :

  • - Απόδειξη των επαγγελματικών του προσόντων
  • - Επαγγελματική ταυτότητα, Εφόδιο εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο
  • - Αυτοπεποίθηση

Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι:

Οι εθνικοί φορείς διαπίστευσης όλων των ευρωπαϊκών χωρών, οφείλουν να υποστηρίζουν την αποδοχή στη χώρα τους, των εκθέσεων δοκιμών, των βεβαιώσεων και των πιστοποιητικών, που εκδίδουν οι διαπιστευμένοι από το Ε.ΣΥ.Δ. φορείς και εργαστήρια, και να τις αναγνωρίζουν ως ισότιμες προς τις εκθέσεις, τις βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά των εργαστηρίων και φορέων που έχουν διαπιστεύσει οι ίδιοι.

Η παραπάνω αναγνώριση επεκτείνεται αυτόματα σε παγκόσμια κλίμακα, με τις διμερείς συμφωνίες που ισχύουν μεταξύ της ΕΑ και των φορέων διαπίστευσης των βιομηχανικά αναπτυγμένων χωρών (Η.Π.Α., Καναδάς, Ιαπωνία, Κίνα, Αυστραλία κλπ.).


ΕΣΥΔ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - Τρόφιμα & Ποτά

Κρεοπώλης


Τεχνίτης κρέατος ο οποίος ασχολείται με την κοπή του σφαγίου σε τεμάχια για χονδρική ή λιανική πώληση, την αποστέωση, την περιποίηση και παρουσίαση προς εμπορία - πώληση...

Σερβιτόρος


Φροντίζει για την προετοιμασία του χώρου εστίασης-αναψυχής, ώστε να παρέχει τις κατάλληλες υπηρεσίες σερβιρίσματος εδεσμάτων και ποτών στους πελάτες...

Τεχνικός παραγωγής Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών


Εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες σε όλη την αλυσίδα της παραγωγικής διαδικασίας χρησιμοποιώντας σκεύη και μηχανολογικό εξοπλισμό, με σκοπό να παρασκευάσει τρόφιμα υγιεινά και ασφαλή,...

Στέλεχος Διαχείρισης Εμπορίας Βιολογικών Προϊόντων


Διεκπεραιώνει εργασίες, σχετικές με την αναζήτηση, προμήθεια, διακίνηση και τέλος την εμπορία των βιολογικών προϊόντων...

Υπεύθυνος Marketing Τροφίμων


Eργαζόμενος που συμμετέχει σε έρευνες μάρκετινγκ, στην ανάλυση της κίνησης της αγοράς και στη πρόβλεψη του όγκου των πωλήσεων...

Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων


Εργαζόμενος που εμπλέκεται στο χειρισμό τροφίμων και ποτών, σε επιχειρήσεις που ασκούν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες...

Οινοχόος


Απασχολείται στις επιχειρήσεις επισιτισμού-οίνου και είναι υπεύθυνος για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών ως προς το ταίριασμα των γαστρονομικών γεύσεων με την επιλογή των οίνων και ποτών...

Μελισσοκόμος


Tο άτομο που ασχολείται με τη μελισσοκομία, δηλαδή με την εκτροφή των μελισσών για την παραγωγή μελιού, κεριού, βασιλικού πολτού και άλλων προϊόντων.

Τεχνικός Χειριστής Αλλαντοβιομηχανίας- παραγωγής χαρμανιών


Εργαζόμενος – τεχνίτης κρέατος ο οποίος ασχολείται με την κοπή του σφαγίου σε τεμάχια για χονδρική ή λιανική πώληση.

Τεχνικός Χειριστής Αλλαντοβιομηχανίας – τεχνικός συσκευασίας


Απευθύνεται σε τεχνίτες και εργατοτεχνίτες εργαζόμενους στο τμήμα συσκευασίας προϊόντων κρέατος,

Επιστημονικοί/Τεχνικοί Υπεύθυνοι Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών


Εργαζόμενος ο οποίος εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες σε όλη την αλυσίδα της παραγωγικής διαδικασίας χρησιμοποιώντας σκεύη και μηχανολογικό εξοπλισμό.

Τεχνίτης γαλακτοκομίας - τυροκομίας


Απασχολείται στη παραγωγή διαφόρων μορφών τυποποιημένου ή μεταποιημένου γάλακτος ή προϊόντων αυτού.

Χειριστής Τροφίμων και Ποτών


εργαζόμενος που εμπλέκεται στο χειρισμό τροφίμων και ποτών, σε επιχειρήσεις που ασκούν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες...