Κρεοπώλης

Κρεοπώλης

Περιγραφή Επαγγέλματος

Κρεοπώλης είναι ο εργαζόμενος – τεχνίτης κρέατος ο οποίος ασχολείται με την κοπή του σφαγίου σε τεμάχια για χονδρική ή λιανική πώληση, την αποστέωση, την περιποίηση και παρουσίαση προς εμπορία - πώληση μεγάλων και μικρών μηρυκαστικών και χοίρων, πτηνών, (όρνιθες, ινδιάνοι, πάπιες, χήνες), τη συσκευασία των κρεάτων σε ελεγχόμενη ατμόσφαιρα ή εν κενώ, την παραγωγή παρασκευασμάτων κρέατος σε εργαστήριο ή παρακείμενο χώρο κρεοπωλείου.Οι ανωτέρω εργασίες έχουν στόχο κατά κύριο λόγο την πώληση του κρέατος στους καταναλωτές σε επιθυμητή από αυτόν μορφή και πραγματοποιούνται ως επί το πλείστον παρουσία του πελάτη και κατόπιν απαιτήσεώς του.

Περισσότερα

Αναφορικά με την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος, οποιοσδήποτε θέλει να ασκήσει το επάγγελμα του κρεοπώλη είναι υποχρεωμένος βάσει της νομοθεσίας (ΠΔ 468/90, ΦΕΚ 180/Α/20-12-90) να αποκτήσει Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας Κρεοπώλη.

Για τους κρεοπώλες που ασκούν το επάγγελμα πριν από τις 31/12/1990 χρειάζεται η απόκτηση Βεβαίωσης παραδοσιακού κρεοπώλη.

Ειδικότερα

 • α) Παραδοσιακός κρεοπώλης:

  Για την απόκτηση τίτλου παραδοσιακού κρεοπώλη απαιτείται πέντε (5) ημέρες εκπαίδευση στη Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος με την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος να εργαζόταν ως κρεοπώλης πριν από τις 31/12/1990, πράγμα το οποίο αποδεικνύεται με έγγραφα από το ΤΕΒΕ, ΙΚΑ, εφορία κ.λπ.

  Η δυνατότητα αυτή καταργήθηκε στις 8/6/2008.

 • β) Κρεοπώλης:

  Για τη απόκτηση τίτλου κρεοπώλη απαιτούνται 300 ώρες (3 μήνες) εκπαίδευση από Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος.

  Και οι δυο ανωτέρω τίτλοι παρέχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα άσκησης του επαγγέλματος.

Ο υποψήφιος αποκτά πιστοποιητικό συμμόρφωσης μετά από επιτυχημένη εξέταση.

Η διάρκεια του πιστοποιητικού είναι 10 χρόνια.

Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας αποκτά :

 • - Απόδειξη των επαγγελματικών του προσόντων
 • - Επαγγελματική ταυτότητα, Εφόδιο εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο
 • - Αυτοπεποίθηση

Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι:

Οι εθνικοί φορείς διαπίστευσης όλων των ευρωπαϊκών χωρών, οφείλουν να υποστηρίζουν την αποδοχή στη χώρα τους, των εκθέσεων δοκιμών, των βεβαιώσεων και των πιστοποιητικών, που εκδίδουν οι διαπιστευμένοι από το Ε.ΣΥ.Δ. φορείς και εργαστήρια, και να τις αναγνωρίζουν ως ισότιμες προς τις εκθέσεις, τις βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά των εργαστηρίων και φορέων που έχουν διαπιστεύσει οι ίδιοι.

Η παραπάνω αναγνώριση επεκτείνεται αυτόματα σε παγκόσμια κλίμακα, με τις διμερείς συμφωνίες που ισχύουν μεταξύ της ΕΑ και των φορέων διαπίστευσης των βιομηχανικά αναπτυγμένων χωρών (Η.Π.Α., Καναδάς, Ιαπωνία, Κίνα, Αυστραλία κλπ.).


ΕΣΥΔ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - Τρόφιμα & Ποτά

Κρεοπώλης


Τεχνίτης κρέατος ο οποίος ασχολείται με την κοπή του σφαγίου σε τεμάχια για χονδρική ή λιανική πώληση, την αποστέωση, την περιποίηση και παρουσίαση προς εμπορία - πώληση...

Σερβιτόρος


Φροντίζει για την προετοιμασία του χώρου εστίασης-αναψυχής, ώστε να παρέχει τις κατάλληλες υπηρεσίες σερβιρίσματος εδεσμάτων και ποτών στους πελάτες...

Τεχνικός παραγωγής Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών


Εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες σε όλη την αλυσίδα της παραγωγικής διαδικασίας χρησιμοποιώντας σκεύη και μηχανολογικό εξοπλισμό, με σκοπό να παρασκευάσει τρόφιμα υγιεινά και ασφαλή,...

Στέλεχος Διαχείρισης Εμπορίας Βιολογικών Προϊόντων


Διεκπεραιώνει εργασίες, σχετικές με την αναζήτηση, προμήθεια, διακίνηση και τέλος την εμπορία των βιολογικών προϊόντων...

Υπεύθυνος Marketing Τροφίμων


Eργαζόμενος που συμμετέχει σε έρευνες μάρκετινγκ, στην ανάλυση της κίνησης της αγοράς και στη πρόβλεψη του όγκου των πωλήσεων...

Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων


Εργαζόμενος που εμπλέκεται στο χειρισμό τροφίμων και ποτών, σε επιχειρήσεις που ασκούν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες...

Οινοχόος


Απασχολείται στις επιχειρήσεις επισιτισμού-οίνου και είναι υπεύθυνος για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών ως προς το ταίριασμα των γαστρονομικών γεύσεων με την επιλογή των οίνων και ποτών...

Μελισσοκόμος


Tο άτομο που ασχολείται με τη μελισσοκομία, δηλαδή με την εκτροφή των μελισσών για την παραγωγή μελιού, κεριού, βασιλικού πολτού και άλλων προϊόντων.

Τεχνικός Χειριστής Αλλαντοβιομηχανίας- παραγωγής χαρμανιών


Εργαζόμενος – τεχνίτης κρέατος ο οποίος ασχολείται με την κοπή του σφαγίου σε τεμάχια για χονδρική ή λιανική πώληση.

Τεχνικός Χειριστής Αλλαντοβιομηχανίας – τεχνικός συσκευασίας


Απευθύνεται σε τεχνίτες και εργατοτεχνίτες εργαζόμενους στο τμήμα συσκευασίας προϊόντων κρέατος,

Επιστημονικοί/Τεχνικοί Υπεύθυνοι Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών


Εργαζόμενος ο οποίος εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες σε όλη την αλυσίδα της παραγωγικής διαδικασίας χρησιμοποιώντας σκεύη και μηχανολογικό εξοπλισμό.

Τεχνίτης γαλακτοκομίας - τυροκομίας


Απασχολείται στη παραγωγή διαφόρων μορφών τυποποιημένου ή μεταποιημένου γάλακτος ή προϊόντων αυτού.