Αναζήτηση Εξετάσεων

Αναζητήστε τις επόμενες εξετάσεις στην περιοχή σαςΒρέθηκαν (56) εγγραφές.

Αποτελέσματα Αναζήτησης.


# Επωνυμία Δήμος Κατηγορία Ημερομηνία Έναρξη Λήξη
1 AXXON PLUS Δ. Αθηναίων INTERMEDIATE 2020-04-13 15:30 18:30
2 REAL SCHOOLS Δ. Περιστερίου GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 2020-04-14 10:00 12:00
3 ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΣ Δ. Ηρακλείου INTERMEDIATE 2020-04-14 15:00 21:00
4 ΠΑΠΑΔΕΑ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 2020-04-15 18:00 20:00
5 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΔΕΑ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 2020-04-15 18:00 20:00
6 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ "ΑΛΚΗ" Δ. Αμαρουσίου INTERMEDIATE 2020-04-15 10:00 13:00
7 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ "ΑΛΚΗ" Δ. Αμαρουσίου GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 2020-04-15 10:00 11:00
8 ΔΡΑΚΟΣ Κε.Δι.Βι.Μ.1 Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 2020-04-15 20:00 21:00
9 ΔΡΑΚΟΣ Κε.Δι.Βι.Μ.1 Δ. Αιγάλεω INTERMEDIATE 2020-04-15 20:00 21:00
10 ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΣ Δ. Ηρακλείου INTERMEDIATE 2020-04-15 15:00 21:00
11 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΔΕΑ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 2020-04-23 18:00 20:00
12 ΠΑΠΑΔΕΑ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 2020-04-23 18:00 20:00
13 EQI Learning Δ. Δάφνης GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 2020-04-23 20:00 21:00
14 ΔΡΑΚΟΣ Κε.Δι.Βι.Μ.1 Δ. Αιγάλεω INTERMEDIATE 2020-04-23 20:00 21:00
15 ΔΡΑΚΟΣ Κε.Δι.Βι.Μ.1 Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 2020-04-23 20:00 21:00
16 INTERED ΚΥΨΕΛΗΣ Δ. Αθηναίων INTERMEDIATE 2020-04-24 17:00 19:00
17 REAL SCHOOLS Δ. Περιστερίου GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 2020-04-24 10:00 12:00
18 ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΣ Δ. Ηρακλείου INTERMEDIATE 2020-04-24 15:00 21:00
19 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΔΕΑ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 2020-04-25 10:00 12:00
20 ΠΑΠΑΔΕΑ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 2020-04-25 10:00 12:00
21 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ "ΑΛΚΗ" Δ. Αμαρουσίου INTERMEDIATE 2020-04-25 10:00 13:00
22 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ "ΑΛΚΗ" Δ. Αμαρουσίου GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 2020-04-25 10:00 11:00
23 REAL SCHOOLS Δ. Περιστερίου GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 2020-04-25 10:00 12:00
24 ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΣ Δ. Ηρακλείου INTERMEDIATE 2020-04-25 10:00 16:00
25 AXXON PLUS Δ. Αθηναίων INTERMEDIATE 2020-04-27 15:30 18:30
26 REAL SCHOOLS Δ. Περιστερίου GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 2020-04-28 10:00 12:00
27 ΠΑΠΑΔΕΑ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 2020-04-29 18:00 20:00
28 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΔΕΑ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 2020-04-29 18:00 20:00
29 ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΣ Δ. Ηρακλείου INTERMEDIATE 2020-04-29 15:00 21:00
30 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΔΕΑ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 2020-04-30 18:00 20:00
31 ΠΑΠΑΔΕΑ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 2020-04-30 10:00 12:00
32 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ Δ. Αθηναίων INTERMEDIATE 2020-04-30 18:30 19:30
33 EQI Learning Δ. Δάφνης GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 2020-04-30 20:00 21:00
34 ΔΡΑΚΟΣ Κε.Δι.Βι.Μ.1 Δ. Αιγάλεω INTERMEDIATE 2020-04-30 20:00 21:00
35 ΔΡΑΚΟΣ Κε.Δι.Βι.Μ.1 Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 2020-04-30 20:00 21:00
36 REAL SCHOOLS Δ. Περιστερίου GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 2020-05-02 10:00 12:00
37 REAL SCHOOLS Δ. Περιστερίου GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 2020-05-05 10:00 12:00
38 EQI Learning Δ. Δάφνης GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 2020-05-07 20:00 21:00
39 INTERED ΚΥΨΕΛΗΣ Δ. Αθηναίων INTERMEDIATE 2020-05-08 17:00 19:00
40 REAL SCHOOLS Δ. Περιστερίου GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 2020-05-08 10:00 12:00
41 ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΣ Δ. Ηρακλείου INTERMEDIATE 2020-05-08 15:00 21:00
42 REAL SCHOOLS Δ. Περιστερίου GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 2020-05-09 10:00 12:00
43 ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΣ Δ. Ηρακλείου INTERMEDIATE 2020-05-09 10:00 16:00
44 REAL SCHOOLS Δ. Περιστερίου GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 2020-05-12 10:00 12:00
45 INTERED ΚΥΨΕΛΗΣ Δ. Αθηναίων INTERMEDIATE 2020-05-15 17:00 19:00
46 REAL SCHOOLS Δ. Περιστερίου GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 2020-05-15 10:00 12:00
47 REAL SCHOOLS Δ. Περιστερίου GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 2020-05-16 10:00 12:00
48 REAL SCHOOLS Δ. Περιστερίου GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 2020-05-19 10:00 12:00
49 INTERED ΚΥΨΕΛΗΣ Δ. Αθηναίων INTERMEDIATE 2020-05-22 17:00 19:00
50 REAL SCHOOLS Δ. Περιστερίου GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 2020-05-22 10:00 12:00
51 REAL SCHOOLS Δ. Περιστερίου GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 2020-05-23 10:00 12:00
52 REAL SCHOOLS Δ. Περιστερίου GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 2020-05-26 10:00 12:00
53 INTERED ΚΥΨΕΛΗΣ Δ. Αθηναίων INTERMEDIATE 2020-05-29 17:00 19:00
54 REAL SCHOOLS Δ. Περιστερίου GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 2020-05-29 10:00 12:00
55 REAL SCHOOLS Δ. Περιστερίου GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 2020-05-30 10:00 12:00
56 REAL SCHOOLS Δ. Περιστερίου GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 2020-06-02 10:00 12:00

Ανακοινώσεις - Νέα