Οδηγίες Εξέτασης Υποψηφίων

Κανονισμοί και οδηγίες προς τους εξεταζόμενους

Οδηγίες Εξέτασης Υποψηφίων
  • Την ημέρα των εξετάσεων ο υποψήφιος προσέρχεται στο Εξεταστικό Κέντρο GlobalCert τριάντα (30) λεπτά νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα εξετάσεων
  • Να έχει απαραιτήτως μαζί του το αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας βάση του οποίου έγινε η αίτηση για την έκδοση της Κάρτας Υποψηφίου. Χωρίς το αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του υποψηφίου στις εξετάσεις πιστοποίησης GlobalCert
  • Ο υποψήφιος δεν επιτρέπεται να έχει μαζί του στην αίθουσα των εξετάσεων οποιοδήποτε βοήθημα (σημειώσεις, βιβλία κ.λπ.) σχετικό με το αντικείμενο των εξετάσεων
  • Να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών καθώς και των υπευθύνων του Εξεταστικού Κέντρου, όσον αφορά στη συμπεριφορά του και τη χρήση των χώρων του Εξεταστικού Κέντρου.
  • Ο υποψήφιος εισέρχεται στην αίθουσα εξετάσεων όταν του ζητηθεί από τους επιτηρητές και έχει στη διάθεσή τους το αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας. Ακολουθεί τις οδηγίες των επιτηρητών για τη διαδικασία των εξετάσεων.
  • Οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία διατυπώνεται προς τους επιτηρητές και δεν επιτρέπεται η συνομιλία των υποψηφίων μεταξύ τους
  • Δεν επιτρέπεται η συνομιλία μέσω κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, ενώ για τον περιορισμό της ενόχλησης άλλων υποψηφίων, παρακαλούνται οι υποψήφιοι να απενεργοποιήσουν τα κινητά τους τηλέφωνα ή να τα ρυθμίσουν σε αθόρυβη κλήση.
  • Όταν ο υποψήφιος ολοκληρώσει την εξέταση, ενημερώνει τους επιτηρητές, με τη σύμφωνη γνώμη των οποίων αποχωρεί από την αίθουσα
  • Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ανακοινώνονται από το Εξεταστικό Κέντρο με το πέρας της εξεταστικής ημέρας
  • Τόσο οι επιτηρητές όσο και το Εξεταστικό Κέντρο δεν γνωρίζουν τα αποτελέσματα μέχρι να ολοκληρωθεί η εξεταστική ημέρα και να αποσταλούν τα αποτελέσματα από την GlobalCert

Ευχόμαστε σε όλους τους υποψήφιου της GlobalCert

Καλή Επιτυχία και σας ευχαριστούμε που μας επιλέξατε!

Ανακοινώσεις - Νέα