ΕΣΥΔ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Εμπόριο

Εμποροϋπάλληλος


Aναλαμβάνει nα διεκπεραιώσει, στο πλαίσιο μιας οργανωτικής – ιεραρχικής δομής και μέσω προκαθορισμένων οδηγιών και διαδικασιών...

Πωλητής Λιανικής


Ορίζεται ο υπάλληλος εμπορικού καταστήματος λιανικού εμπορίου ο οποίος ασχολείται με την πώληση των προϊόντων και την εξυπηρέτηση των πελατών με σκοπό τη διατήρηση των υφισταμένων πελατών και τη δημιουργία νέων...

Εξωτερικός Πωλητής


Αναλαμβάνει το ρόλο της προώθησης αναφορικά με τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα–οφέλη του προϊόντος με απόλυτο στόχο τη σωστή και ολοκληρωμένη πώληση του...

Προωθητής Πωλήσεων Λιανικού Εμπορίου


Είναι ο υπάλληλος εμπορικού καταστήματος που βασικά φροντίζει για την προώθηση, καλή τοποθέτηση του προϊόντος στο ράφι, την εμφάνιση της βιτρίνας, την εμφάνιση του καταστήματος...

Υπάλληλος Αγορών και Προμηθειών Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου


Ο επαγγελματίας ο οποίος δραστηριοποιείται στον κλάδο του εμπορίου αναζητώντας σε όλο το φάσμα της παγκόσμιας παραγωγής...

Στέλεχος Εξαγωγικού Εμπορίου


Αποτελεί στέλεχος του τμήματος πωλήσεων και παράγοντα ζωτικής σημασίας προώθησης των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο αυτές δραστηριοποιούνται...

Υπεύθυνος Διαδικτυακών Πωλήσεων


Ονομάζεται ο εργαζόμενος στον κλάδο Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, ο οποίος εργάζεται ως στέλεχος μίας επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο ηλεκτρονικό εμπορίο...