Στην κορυφή είμαστε όλοι... ISOi

Δείτε Περισσότερα

ISO 9001

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Δείτε Περισσότερα

}

ISO 14001

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δείτε Περισσότερα

ISO 50001

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Δείτε Περισσότερα

ISO 27001

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Δείτε Περισσότερα

ISO 37001

ANTI-BRIBERY ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

Δείτε Περισσότερα

ISO 45001:2018

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Δείτε Περισσότερα

ISO 21001

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Δείτε Περισσότερα

ISO 29993

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δείτε Περισσότερα

Πιστοποιήσεις Συστημάτων ISO

Online Σεμινάρια

x

Τι θέλετε να αναζητήσετε;