ΕΣΥΔ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Ηλεκτρολογικά & Αυτοματισμός

Ειδικός Έξυπνων Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων


Γνωρίζουν τι σημαίνει έξυπνη ηλεκτρική εγκατάσταση, τις διαφορές μεταξύ συμβατικών και έξυπνων εγκαταστάσεων μέσω ανοιχτής και κλειστής τεχνικής.

Τεχνικός – Συντηρητής αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου


Εργάζονται κάτω από την επίβλεψη / καθοδήγηση του Προϊσταμένου Μηχανικού του Τμήματος / Υπηρεσίας κλπ.

Τεχνικός Συντήρησης Εγκαταστάσεων


Εκτελεί την καθημερινή τακτική &/ή έκτακτη εργασία και συγκεντρώνει στοιχεία, συντάσσει αναφορές πάνω στη λειτουργία των εγκαταστάσεων, και συμπληρώνει πίνακες τιμών, κοστολόγησης επεμβάσεων, συντήρησης &/ή εγκατάστασης