Συνεργασία της GlobalCert με το Στρατό (ΣΠΗΥ)

Εξετάσεις Πιστοποίησης GlobalCert στη Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Στρατού (ΣΠΗΥ)

Συνεργασία της GlobalCert με το Στρατό (ΣΠΗΥ)

Η GlobalCert, αναγνωρισμένος Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού, με συνεχή και εδραιωμένη παρουσία στο χώρο της πιστοποίησης προσόντων φυσικών προσώπων και η Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Στρατού (ΣΠΗΥ) σύναψαν συμφωνία συνεργασίας για την Χορήγηση Πιστοποίησης Βασικών Δεξιοτήτων Χρήσης Η/Υ σε Οπλίτες Θητείας.

Η συνεργασία υπεγράφη, στο πλαίσιο δράσεων του στρατού ως ανακήρυξης του Έτους 2018 ως Έτος Μέριμνας Προσωπικού, μεταξύ του προέδρου της GlobalCert κ. Γεώργιου Τσατσαμπά και του Διοικητή της ΣΠHΥ, Συνταγματάρχη Κωνσταντίνου Κουβέλη.

Μέσα από αυτή την συνεργασία, δίνεται η δυνατότητα σε κληρωτούς Οπλίτες να αποκτήσουν το αναγνωρισμένο από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) πιστοποιητικό Global Intermediate Express, ενώ εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, το οποίο θα αποτελέσει επαγγελματικό εφόδιο στη μετέπειτα σταδιοδρομία τους.

Στη συνάντηση στην οποία συμμετείχαν, ο διοικητής της ΣΠΗΥ Συνταγματάρχης Κωνσταντίνος Κουβέλης, ο πρόεδρος της GlobalCert κ. Γεώργιος Τσατσαμπάς και η σύμβουλος ανάπτυξης δικτύου κ. Φωτεινή Λάτση, εκφράστηκε η πρόθεση για διεύρυνση της συνεργασίας.

Φιλοσοφία και στόχος της GlobalCert είναι η παροχή των υπηρεσιών της στην κοινωνία, μέσα από συνεργασίες τόσο με δημόσιους όσο και ιδιωτικούς φορείς και αποστολή της είναι να μην περιορίζεται μόνο στην έρευνα, αλλά στο μέτρο του δυνατού να συμβάλλει στην πρόοδο και την ανάπτυξη της χώρας.