Πρόγραμμα Ρομποτικής της GlobalCert

GlobalCert, η Κορυφαία και Πρώτη σας Επιλογή

H GlobalCert, με 100 πιστοποιήσεις επαγγελματικών προσόντων διαπιστευμένες από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) είναι πάντα δίπλα στους συνεργάτες της.

H GlobalCert είναι ο πρώτος και ο μοναδικός Φορέας Πιστοποίησης που παρέχει την Πιστοποίηση «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ», διαπιστευμένη από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 με διεθνή αναγνώριση.

Η GlobalCert, παρέχει σε σχολεία κάθε βαθμίδας, εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς τη δυνατότητα να εντάξουν μαθητές από 6 ετών και σπουδαστές στο πρόγραμμά ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ.

Το πρόγραμμα αποτελείται από 4 στάδια:

 1. Εισαγωγή στις Επιστήμες
 2. Εισαγωγή στη Ρομποτική
 3. Κατασκευάζω και προγραμματίζω
 4. Advanced Robotics


Η Ρομποτική και η Πληροφορική αποτελούν απαραίτητα εφόδια στη σύγχρονη εκπαίδευση μαθητών και σπουδαστών. Στόχος του προγράμματος δεν είναι μόνο η εξοικείωση των μαθητών και σπουδαστών με την τεχνολογία αλλά να δημιουργήσει το κίνητρο να εξερευνήσουν ποικίλα γνωστικά αντικείμενα.

Πλέον στη χώρα μας, η Ρομποτική και γενικότερα η εκπαίδευση STEM αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς και εντάσσεται σταδιακά στο εκπαιδευτικό σύστημα. Στο άμεσο μέλλον το 25% των θέσεων εργασίας θα απαιτούν γνώσεις STEM - Science Technology Engineering and Mathematics.

Με το STEM επιχειρείται ο μετασχηματισμός από το επίπεδο της παραδοσιακής δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας στη διδασκαλία όπου κυρίαρχο ρόλο στο αναλυτικό πρόγραμμα θα διαδραματίζει η επίλυση προβλήματος, η ανακαλυπτική-διερευνητική μάθηση, ενώ θα απαιτείται η δημιουργική εμπλοκή των εκπαιδευόμενων στην ανακάλυψη της λύσης.

Με την εφαρμογή του STEM μέσω projects, οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να αναστοχάζονται στη διαδικασία της επίλυσης αυθεντικών προβλημάτων και αποκτούν δεξιότητες που είναι σχετικές με την παγκοσμιοποίηση στην εκπαίδευση, καθώς εστιάζει στην κριτική σκέψη, στην εργασία σε ομάδες (συνεργασία), ενώ έχει αναφερθεί ότι μειώνει το χάσμα γνώσεων ανάμεσα σε εκπαιδευόμενους από διαφορετικά κράτη.

Το STEM παρέχει ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ενθαρρύνοντας τα παιδιά να απαντούν σε ερωτήματα και να εμπλέκονται σε παιγνιώδεις δραστηριότητες με θέματα την επιστήμη, τα μαθηματικά, τη μηχανική και την τεχνολογία.

Τι προσφέρει στον εκπαιδευόμενο

Οι δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής έχουν θετική επίδραση στη συνεργασία μεταξύ των μαθητών. Ενισχύουν τις μεταγνωστικές ικανότητες, τη βελτίωση της αυτοπεποίθησης και τη δημιουργικότητα. Οι εκπαιδευόμενοι αναπτύσσουν και αποκτούν:

 • Ερευνητικό πνεύμα και επιστημονική μεθοδολογία
 • Καλλιέργεια και πολύτιμες νοητικές δεξιότητες (αναλυτική και συνθετική σκέψη, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη κ.α.)
 • Χρήσιμες τεχνολογικές δεξιότητες (εκμάθηση γλωσσών προγραμματισμού)
 • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας, εξοικείωση με την ομαδο-συνεργατική μέθοδο εργασίας
 • Τεχνικές επίλυσης προβλημάτων
 • Ικανότητα διαχείριση του έργου (διαχείριση χρόνου, κατανομή έργων και πόρων)
 • Ικανότητες διατύπωσης και ελέγχου υποθέσεων
 • Αυτό-οργάνωση και έλεγχο της πορείας της εργασίας

Η GlobalCert προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης του εκπαιδευτικού σας Οργανισμού σε ένα απαιτητικό και ταχύτατα αναπτυσσόμενο εκπαιδευτικό περιβάλλον αποτελώντας την κορυφαία και πρώτη σας επιλογή.

Για περισσότερες πληροφορίες για τo πρόγραμμα Ρομποτικής,
της GlobalCert επικοινωνήστε μαζί μας: 210 33 000 10