Διαπίστευση ISO 17021

Η πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης μιας εταιρείας, αποτελεί ένα από τα μέσα παροχής διασφάλισης, ότι η πιστοποιημένη εκάστοτε εταιρεία έχει την ικανότητα να παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες που ικανοποιούν καθορισμένες απαιτήσεις.

Το ISO 17021 παρέχει το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας φορέων πιστοποίησης/καταχώρησης συστήματος για την ποιότητα και εξασφαλίζει πως αυτοί εφαρμόζουν με συνεπή και αξιόπιστο τρόπο συστήματα πιστοποίησης/καταχώρησης τρίτου μέρους, διευκολύνοντας ως εκ τούτου την αποδοχή τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η Διαπίστευση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021-1:2015 αφορά όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς, ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητας.

Συγκεκριμένα η GlobalCert πλέον θα παρέχει και πιστοποίηση επιχειρήσεων στα ακόλουθα ISO και στις αναγραφόμενες εταιρείες:

Αποτελεί τη βάση για όλα τα πρότυπα! Το πιστοποιητικό ISO 9001 δείχνει στους πελάτες, ότι η εταιρία δουλεύει οργανωμένα και με αποτελεσματικό σύστημα, με αποτέλεσμα να ικανοποιούνται οι πελάτες, χωρίς να προκαλούνται προβλήματα και παράπονα.

Εταιρείες:

 • Βιομηχανία Τροφίμων και ποτών
 • Ξενοδοχεία και Εστιατόρια
 • Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο
 • Προσχολική Εκπαίδευση - Πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμια εκπαίδευση - Εκπαίδευση υποστηρικτικές δραστηριότητες - Δραστηριότητες βοήθειες κατ’ οίκον
 • Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών
 • Ταξιδιωτικά γραφεία
 • Τέχνες
 • Διασκέδαση- Ψυχαγωγία
 • Πληροφορική και Συναφείς Δραστηριότητες
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Εκπαίδευση
 • Κατασκευές Κτηρίων και έργα πολιτικού μηχανικού
 • Δραστηριότητες Αρχιτεκτό νων και Μηχανικών και παροχής τεχνικών συμβούλων
 • Έρευνα και Ανάπτυξη

Δείχνει ότι η εταιρία τηρεί διαδικασίες ορθής διαχείρισης της ενέργειας (ηλεκτρικής, καυσίμων, κ.λπ.) στις εγκαταστάσεις της και τα οχήματά της, προστατεύοντας το περιβάλλον και εξοικονομώντας φυσικούς πόρους αλλά και χρήματα.

Εταιρείες: Πληροφορική, Κατασκευές, Υπηρεσίες, Εστίαση

Το πιστοποιητικό ISO 14001 δείχνει στους πελάτες, ότι η εταιρία λειτουργεί προστατεύοντας το περιβάλλον για το κοινό καλό, χωρίς να προκαλούνται προβλήματα ρύπανσης από τις δραστηριότητές της.

Εταιρείες:

 • Κτίρια: Εγκαταστάσεις με τυποποιημένες εμπορικές πρακτικές κτιρίων (πχ γραφεία- κατοικίες- λιανική- αποθήκες εμπορευμάτων)
 • Μεταφορές: Συστήματα ή μέσα για την μεταφορά ανθρώπων ή αγαθών ή εμπορευμάτων (πχ υπηρεσίες επιβατών (οχήματα, τραίνα, πλοία, αεροπλάνα), Δήμοι, Υπηρεσίες μεταφοράς με φορτηγά, στόλοι, λειτουργίες ραγών, γραμμές κρουαζιέρας, αερογραμμές, αερομεταφερόμενα φορτία, στόλοι)

ο πιστοποιητικό αποδεικνύει ότι η εταιρία προστατεύει τις πληροφορίες που διακινεί (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) και ότι οι πελάτες της δεν κινδυνεύουν από κλοπή ή απώλεια πληροφορίας.

Εταιρείες: ΟΛΕΣ

Δείχνει ότι η εταιρία είναι «Καθαρή» και ότι έχει λάβει τα μέτρα της για τη μείωση των περιπτώσεων δωροδοκίας και διαφθοράς, καθώς και ότι στην περίπτωση που συμβεί κάτι, τότε έχει τον μηχανισμό για να αντιδράσει γρήγορα.

Εταιρείες: ΟΛΕΣ

Το νέο πρότυπο 45001 αντικαθιστά το ΕΛΟΤ 1801, που είχε βασιστεί στο OHSAS 18001 και παρέχει ένα παγκόσμιο πλαίσιο αναφοράς για τους οργανισμούς στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα που επιδιώκουν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και να ελαχιστοποιήσουν τη διακινδύνευση για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ) μέσω της λήψης αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης και προστασίας.

Εταιρείες:

 • Βιομηχανία τροφίμων και ποτών
 • Ξενοδοχεία και Εστιατόρια
 • Κατασκευές Κτηρίων και έργα πολιτικού μηχανικού
 • Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
 • Προσχολική Εκπαίδευση - Πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμια εκπαίδευση - Εκπαίδευση υποστηρικτικές δραστηριότητες - Δραστηριότητες βοήθειες κατ οίκον
 • Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών
 • Ταξιδιωτικά γραφεία
 • Τέχνες
 • Διασκέδαση- Ψυχαγωγία
 • Δημόσια Διοίκηση

Ανακοινώσεις - Νέα