ΕΣΥΔ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Πληροφορική & Επικοινωνίες

Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού


Ο εργαζόμενος στον Ιδιωτικό ή Δημόσιο τομέα, ο οποίος εργάζεται ως τεχνικός πληροφορικής, αναλαμβάνοντας την ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής, την εγκατάσταση...

Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής


Ονομάζεται το εξειδικευμένο στέλεχος της πληροφορικής που εργάζεται στον Ιδιωτικό ή Δημόσιο τομέα, ο οποίος ασχολείται με την προστασία των υπολογιστών...

Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών


Τεχνικός πληροφορικής που αναλαμβάνει να σχεδιάζει, να αναπτύσσει και να υλοποιεί εφαρμογές λογισμικού (application software), με έμφαση στη διαδικτυακή τεχνολογία (internet)...

Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων


Ο εργαζόμενος στον κλάδο Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, ο οποίος εργάζεται ως τεχνικός πληροφορικής, αναλαμβάνοντας να σχεδιάζει και να υλοποιεί βάσεις δεδομένων...

Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων


Εργαζόμενος στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ο οποίος υλοποιεί λύσεις Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής...

Τεχνικός προγραμματισμού Smart Buildings


Ελέγχει τις μελέτες, κατασκευές και προγραμματίζει έξυπνα κτήρια αλλά και συμβατικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Ειδικός mobile επιχειρησιακών εφαρμογών


Τεχνικός πληροφορικής ο οποίος αναλαμβάνει να σχεδιάζει, να αναπτύσσει και να υλοποιεί κινητές εφαρμογές λογισμικού (application software)

Χειριστής ρομποτικών συστημάτων παραγωγής


Εξασφαλίζει τη λειτουργία πληροφορικών συστημάτων και μεριμνά για τη συντήρησή τους, καθιστώντας έτσι δυνατή την πλήρη αξιοποίηση τους.