ISO 45001:2018

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ISO 45001:2018

Η υγεία και η ασφάλεια πάνω απ’ όλα – Αξία στον Άνθρωπο

Ο ορισµός της υγείας διατυπώθηκε το 1946 στο Καταστατικό του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας και καθορίστηκε ως «η κατάσταση της πλήρους σωµατικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι µόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας».

Η υγεία συνδέεται άμεσα με την πρόληψη, τη λήψη δηλαδή, έγκαιρων μέτρων ώστε να προστατέψουμε τον εαυτό μας αλλά και τους άλλους από πιθανούς κινδύνους.

Πρόληψη είναι η προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι αιτίες που γεννούν και αναπαράγουν ένα πρόβλημα έτσι ώστε να μειωθεί η πιθανότητα εμφάνισής του.

Ο χώρος της εργασία είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο για κάθε εργαζόμενο μέλος κάθε κοινωνίας. Ο χρόνος παραμονής στο εργασιακό περιβάλλον είναι πολλές φορές περισσότερος από τον χρόνο που παραμονής στο σπίτι. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητο και αναγκαίο να διασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία για κάθε εργαζόμενο.

Ένα εργασιακό περιβάλλον απαλλαγμένο από κινδύνους και δυσάρεστα συμβάντα πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο κάθε σύγχρονης επιχείρησης ή οργανισμού.

Τι είναι το ISO 45001:2018;

Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, περισσότεροι από 7.600 άνθρωποι πεθαίνουν καθημερινά από εργατικά ατυχήματα ή ασθένειες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μια επιτροπή ISO εμπειρογνωμόνων στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία ανέπτυξαν ένα Διεθνές Πρότυπο με τη δυνατότητα να σώζει σχεδόν τρία εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο.

Το ISO 45001: 2018 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία (Occupational Health & Safety - OH&S) και παρέχει οδηγίες για τη χρήση του, ώστε οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί να παρέχουν ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας, αποτρέποντας τραυματισμούς και ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία, αλλά λειτουργώντας και προληπτικά βελτιώνοντας την απόδοσή του OH&S.

Η απόκτηση πιστοποίησης ISO 45001: 2018 θα αποδείξει στους εργαζόμενους αλλά και στους πελάτες σας ότι η επιχείρησή σας δίνει αξία και φροντίζει το ανθρώπινο δυναμικό της, επενδύοντας στη βελτίωση της ασφάλειάς τους και της μείωσης των κινδύνων στο χώρο της εργασίας δημιουργώντας καλύτερες και ασφαλέστερες συνθήκες.

Η δομή του ISO 45001: 2018 είναι παρόμοια με άλλα συστήματα διαχείρισης ISO οπότε η προσέγγιση θα σας είναι οικεία αν ανήκετε στους χρήστες προτύπων όπως το ISO 14001 ή το ISO 9001. Το ISO 45001 βασίζεται στην επιτυχία παλαιότερων διεθνών προτύπων σε αυτόν τον τομέα όπως το OHSAS 18001 , το Διεθνές Οργανισμό Εργασίας ILO-OSH , διάφορα εθνικά πρότυπα αλλά και τα διεθνή εργασιακά πρότυπα και συμβάσεις του ΔΟΕ.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το ISO 45001: 2018 έχει σχεδιαστεί για εφαρμογή από οποιαδήποτε επιχείρηση ή οργανισμό υψηλού ή χαμηλού κινδύνου, του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, ανεξάρτητα από το μέγεθος, τη δραστηριότητα ή τη γεωγραφική του θέση και επιθυμεί να δημιουργήσει, να εφαρμόσει και να διατηρήσει ένα σύστημα διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Όσο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται σε μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό και μπορεί να επηρεαστεί η υγεία τους από το περιβάλλον εργασίας τότε ένα σύστημα διαχείρισής της μόνο οφέλη μπορεί να αποφέρει.

Ποια είναι τα οφέλη σας επιλέγοντας τη GlobalCert;

Κάθε συνεργάτης μας είναι μοναδικός και πολύτιμος. Στόχος μας είναι να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της επαγγελματικής οικογένειας της GlobalCert, αποκτώντας όλα τα οφέλη μιας δυνατής ομάδας που απαρτίζεται από έμπειρους και αξιόπιστους επαγγελματίες-ανθρώπους.

Η συνεχής υποστήριξη των συνεργατών μας σε όλα τα επίπεδα έχει ως στόχο να βελτιώσετε και να αναπτύξετε την επιχείρησή σας με σκοπό να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε τα επιχειρηματικά σας σχέδια.

Η έμπειρη ομάδα συμβούλων της GlobalCert με συνέπεια, σεβασμό και αμεροληψία θα οδηγήσει την επιχείρησή σας στην απόκτηση ενός Διεθνώς Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού ISO 45001: 2018 ώστε να επιτύχετε:

  • Αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων
  • Σοβαρή μείωση των ατυχημάτων
  • Μείωση του συνολικού κόστους των συμβάντων
  • Μείωση του κόστους των ασφαλίστρων
  • Μεγαλύτερη συμμόρφωση με τη νομοθεσία
  • Βελτίωση της παραγωγικότητας
  • Μείωση στα ποσοστά απουσιών των εργαζομένων
  • Βελτίωση του ηθικού των εργαζομένων

Κάθε μέρα, χιλιάδες ζωές χάνονται λόγω εργατικών ατυχημάτων ή θανατηφόρων ασθενειών που συνδέονται με εργασιακές δραστηριότητες. Πρόκειται για θανάτους που θα μπορούσαν και θα έπρεπε να είχαν αποφευχθεί και θα πρέπει να αποφεύγονται και στο μέλλον.

Η απόκτηση πιστοποίησης ISO 45001: 2018 είναι μια επένδυση απαραίτητη για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία με μόνο ευεργετικά αποτελέσματα για όλους.

Πιστοποιήσεις Συστημάτων ISO

Online Σεμινάρια

x

Τι θέλετε να αναζητήσετε;