ISO 27001

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ISO 27001

Όταν η πληροφορία είναι ασφαλής, δημιουργείται εμπιστοσύνη

Ο Robert Mueller, FBI director 2012, είχε αναφέρει: “There are two types of companies: those that have been hacked and those that will be”.

«Υπάρχουν δύο τύποι εταιρειών: αυτές που έχουν παραβιαστεί και αυτές που θα παραβιαστούν»

Κάθε επιχείρηση ή οργανισμός που έχει δεδομένα και πληροφορίες με αξία, βρίσκεται σε έναν διαρκή κίνδυνο, αφού η παραβίασή τους από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες. Αυτή η απειλή είναι πιο επίκαιρη από ποτέ γι’ αυτό και η ανάγκη για ασφάλεια και προστασία των πληροφοριών είναι πλέον επιτακτική.

Η διεθνής πιστοποίηση ISO / IEC 27001 είναι ένα ισχυρό αμυντικό σύστημα για τη διαχείριση της ασφάλεια των πληροφοριών, γι’ αυτό όλο και περισσότερες επιχειρήσεις και οργανισμοί αποφασίζουν να επενδύσουν σε αυτή.

Η παραβίαση των δεδομένων και των πληροφοριών μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Ορισμένοι από αυτούς μπορεί να είναι κακόβουλες επιθέσεις, αστοχία του ίδιου του συστήματος και των διαδικασιών που ακολουθούνται, ανθρώπινο λάθος. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να χαθούν οικονομικά και άλλα εμπιστευτικά στοιχεία που αφορούν στην ίδια την επιχείρηση ή στους πελάτης της, δεδομένα υγείας ή προσωπικά δεδομένα, εμπορικά μυστικά κ.α.

Κάθε σύγχρονη επιχείρηση οφείλει λοιπόν να φανεί προνοητική και να αξιοποιήσει τα σωστά εργαλεία, ακολουθώντας τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες ενός διεθνούς προτύπου που επισφραγίζεται με την απόκτηση πιστοποιητικού ISO 27001. Έτσι θα αποφύγει κινδύνους και θα διασφαλίσει την ακεραιότητα, την ασφάλεια και τη διατήρηση των πληροφοριών και των δεδομένων που έχει στην κατοχή της.

Η διεθνής πιστοποίηση ISO / IEC 27001 βοηθάει και στη συμμόρφωση με το GDPR δηλαδή τον κανονισμό γενικής προστασίας δεδομένων της ΕΕ, ο οποίος ενθαρρύνει τη χρήση συστημάτων πιστοποίησης ISO 27001. Έτσι κάθε οργανισμός θα είναι σε θέση να επιδείξει ότι διαχειρίζεται ενεργά την ασφάλεια των δεδομένων του σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Τι είναι το ISO 27001;

Το ISO/IEC 27001 είναι ένα διεθνές πρότυπο που αναφέρει λεπτομερώς τις απαιτήσεις για τη θέσπιση, την εφαρμογή, τη συντήρηση και τη συνεχή βελτίωση ενός συστήματος για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών.

Στόχος του είναι να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να ακολουθήσουν τις βέλτιστες πρακτικές ώστε να διατηρήσουν τα δεδομένα και τις πληροφορίες των ενδιαφερόμενων μερών ασφαλή. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί να είναι πελάτες, οργανισμοί και επιχειρήσεις, προσωπικό, συνεργάτες αλλά και η κοινωνία γενικότερα.

Το διεθνές αυτό πρότυπο περιλαμβάνει τις τρεις βασικές πτυχές ενός ολοκληρωμένου συστήματος ασφάλειας των πληροφοριών: ανθρώπους, διαδικασίες και τεχνολογία. Με αυτή την ολοκληρωμένη προσέγγιση καμία πληροφορία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και θα αποφεύγεται η κλοπή, η αποκάλυψη, η αλλαγή ή η καταστροφή της.

Κάθε επιχείρηση ή οργανισμός οπουδήποτε και αν βρίσκεται στο κόσμο πρέπει να αντιλαμβάνεται το συγκεκριμένο πρότυπο ως εργαλείο. Το εργαλείο αυτό θα βοηθήσει να κατανοεί την εκάστοτε πληροφορία, να γνωρίζει που βρίσκεται ώστε να την αντλεί αλλά κυρίως να αφομοιώσει τις διαδικασίες για να την προστατέψει.

Τόσο η προστασία προσωπικών δεδομένων όσο και η αντιμετώπιση κινδύνων που σχετίζονται με τις φυσικές καταστροφές, εξωτερικές επιθέσεις, εσωτερική διαφθορά, κλοπή, ανεπάρκεια ή δυσλειτουργία συστημάτων ΙΤ αποτελούν θέματα ζωτικής σημασίας για οργανισμούς και επιχειρήσεις. Η δυσφήμιση και τα υψηλά πρόστιμα είναι μερικές μόνο από τις συνέπειες της απουσίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών.

Η διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας της πληροφορίας καθώς και η διατήρησή της μέσα στους κόλπους της επιχείρησης είναι υψίστης σημασίας ακόμα και για την ύπαρξή της.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 27001 έχει εφαρμογή σε όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς (ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμούς, κρατικές αρχές, συλλόγους, βιομηχανία, εμπόριο, call centers, logistics, λογιστικής υποστήριξης, υγειονομικής περίθαλψης, προώθηση πωλήσεων και παροχή υπηρεσιών κλπ.) που επεξεργάζονται δεδομένα οποιασδήποτε μορφής σε όλο τον κόσμο.

Ποια είναι τα οφέλη σας επιλέγοντας τη GlobalCert;

Κάθε συνεργάτης μας είναι μοναδικός και πολύτιμος. Στόχος μας είναι να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της επαγγελματικής οικογένειας της GlobalCert, αποκτώντας όλα τα οφέλη μιας δυνατής ομάδας που απαρτίζεται από έμπειρους και αξιόπιστους επαγγελματίες-ανθρώπους.

Η συνεχής υποστήριξη των συνεργατών μας σε όλα τα επίπεδα έχει ως στόχο να βελτιώσετε και να αναπτύξετε την επιχείρησή σας με σκοπό να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε τα επιχειρηματικά σας σχέδια.

Η έμπειρη ομάδα συμβούλων της GlobalCert με συνέπεια, σεβασμό και αμεροληψία θα οδηγήσει την επιχείρησή σας στην απόκτηση ενός Διεθνώς Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού ISO/IEC 27001 ώστε να επιτύχετε:

 • Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου κεντρικά διαχειριζόμενου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας των Πληροφοριών (ISMS), το οποίο μέσα από μία διαδικασία συνεχούς βελτίωσης θα είναι ικανό να προσαρμόζεται στις εσωτερικές ή εξωτερικές αλλαγές.
 • Εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των πελατών σας
 • Αξιοπιστία της επιχείρησης
 • Μείωση επιχειρηματικού ρίσκου
 • Μείωση κόστους
 • Συμμόρφωση με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις
 • Αύξηση της φήμης της επιχείρησής σας
 • Αύξηση Τεχνογνωσίας
 • Διασφάλιση καλής λειτουργίας
 • Μείωση Λαθών
 • Υψηλή Προστιθέμενη Αξία για την επιχείρηση σας
 • Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα
 • Βελτίωση όλων των Διαδικασιών της επιχείρησής σας
 • Την απόκτηση ενός Διεθνώς Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού

Η απόκτηση πιστοποίησης ISO / IEC 27001 είναι πλέον απαραίτητη και χτίζει ένα αξιόπιστο προφίλ αποδεικνύοντας ότι η επιχείρησή σας πληροί τα διεθνή πρότυπα.

Είναι μια σίγουρη επένδυση με μόνο ευεργετικά αποτελέσματα.

Πιστοποιήσεις Συστημάτων ISO

Online Σεμινάρια

x

Τι θέλετε να αναζητήσετε;