ISO 37001

ANTI-BRIBERY ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ISO 37001

Η διαφάνεια είναι πολιτισμός

Η διαφάνεια και η εμπιστοσύνη αποτελούν τα θεμέλια της αξιοπιστίας κάθε επιχείρησης ή οργανισμού. Η δωροδοκία μπορεί να υπονομεύσει περισσότερο από οτιδήποτε αξιόλογους οργανισμούς και έντιμες επιχειρήσεις.

Χρειάζονται δύο πρόσωπα για την προσφορά και την αποδοχή δωροδοκιών. Δωροδοκία μπορεί να γίνει από τον οργανισμό, ή από το προσωπικό ή τους συνεργάτες του, οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό του οργανισμού ή προς όφελός τους. Αλλά και δωροδοκία του οργανισμού ή του προσωπικού ή των συνεργατών του σε σχέση με τις δραστηριότητες του οργανισμού.

Οι δωροδοκίες μπορούν να απαιτηθούν από έναν ανώτερο υπάλληλο ώστε να κάνει κάτι για το οποίο πληρώνεται ήδη να το κάνει. Μπορεί επίσης να απαιτηθεί δωροδοκία προκειμένου να παρακαμφθούν οι νόμοι και οι κανονισμοί. Σε μερικές αναπτυσσόμενες χώρες μέχρι και το μισό του πληθυσμού έχει πληρώσει δωροδοκίες.

Η δωροδοκία και η διαφθορά, αλλοιώνουν τις συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά, προκαλώντας ένα άνισο πεδίο ανταγωνισμού. Οι επιχειρήσεις αναλαμβάνουν έργα ή προμήθειες με το να καταβάλλουν μεγαλύτερα ποσά σε δωροδοκίες και όχι με το να είναι πιο αποτελεσματικές ή πρωτοπόρες. Αυτό τελικά, οδηγεί σε μια λιγότερο παραγωγική και ανταγωνιστική οικονομία, λειτουργώντας ανασταλτικά στην ανάκαμψη της χώρας από την οικονομική κρίση.

Τι είναι το ISO 37001;

Το ISO 37001 είναι ένα διεθνές πρότυπο συστήματος διαχείρισης της δωροδοκίας που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2016 και παρέχει έναν παγκοσμίως αναγνωρισμένο τρόπο αντιμετώπισής της.

Έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει έναν οργανισμό ή επιχείρηση να δημιουργήσει, να εφαρμόσει, να διατηρήσει και να βελτιώσει ένα πρόγραμμα συμμόρφωσης κατά της δωροδοκίας.

Περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων και ελέγχων που αντιπροσωπεύουν την παγκόσμια ορθή πρακτική κατά της δωροδοκίας. Διορίζεται ένα άτομο υπεύθυνο για την εποπτεία της συμμόρφωσης κατά της δωροδοκίας, την εκπαίδευση, την εκτίμηση κινδύνων και τους διαχειριστικούς ελέγχους σε έργα και συνεργάτες. Παράλληλα θα διενεργεί οικονομικούς και εμπορικούς ελέγχους, αλλά θα καθιερώνει και διαδικασίες αναφοράς και διερεύνησης.

Η δωροδοκία ορίζεται από το νόμο και διαφέρει από χώρα σε χώρα. Το ISO 37001 παρέχει οδηγίες για το τι σημαίνει δωροδοκία για να βοηθήσει τους χρήστες να κατανοήσουν την πρόθεση και το πεδίο εφαρμογής του.

Το ISO 37001 αντιμετωπίζει ένα από τα πιο καταστροφικά και προκλητικά ζητήματα του κόσμου και παρουσιάζει μια δεσμευμένη προσέγγιση για την εξάλειψη της διαφθοράς.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το πρότυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε χώρα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σε οργανισμούς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ).

Το ISO 37001 είναι ευέλικτο και μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με το μέγεθος του οργανισμού αλλά και τον κίνδυνο δωροδοκίας που αντιμετωπίζει.

Το πρότυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οργανισμούς σε οποιαδήποτε χώρα.

Ποια είναι τα οφέλη σας επιλέγοντας τη GlobalCert;

Κάθε συνεργάτης μας είναι μοναδικός και πολύτιμος. Στόχος μας είναι να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της επαγγελματικής οικογένειας της GlobalCert, αποκτώντας όλα τα οφέλη μιας δυνατής ομάδας που απαρτίζεται από έμπειρους και αξιόπιστους επαγγελματίες-ανθρώπους.

Η συνεχής υποστήριξη των συνεργατών μας σε όλα τα επίπεδα έχει ως στόχο να βελτιώσετε και να αναπτύξετε την επιχείρησή σας με σκοπό να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε τα επιχειρηματικά σας σχέδια.

Η έμπειρη ομάδα συμβούλων της GlobalCert με συνέπεια, σεβασμό και αμεροληψία θα οδηγήσει την επιχείρησή σας στην απόκτηση ενός Διεθνώς Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού ISO/IEC 37001 ώστε να επιτύχετε:

  • Διασφάλιση στη διοίκηση, στους επενδυτές, στους υπαλλήλους, στους πελάτες αλλά και στους ενδιαφερόμενους φορείς ότι η επιχείρησή σας λαμβάνει εύλογα μέτρα για την πρόληψη της δωροδοκίας
  • Διαφάνεια των εργασιών της επιχείρησής σας
  • Θεμελίωση ηθικής επιχειρηματικής κουλτούρας
  • Δημιουργία εμπιστοσύνης προς εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες
  • Διατήρηση καλής φήμης
  • Αποφυγή οικονομικής ζημιάς
  • Επισφράγιση ενός αξιόπιστου προφίλ για την επιχείρησή σας
  • Απόκτηση αποδεικτικών στοιχείων σε περίπτωση έρευνας ότι η επιχείρησή σας έχει λάβει εύλογα μέτρα για την πρόληψη της δωροδοκίας.

Κανείς δεν παραμένει άθικτος από τη δωροδοκία και τη διαφθορά, από τον μικρότερο επιχειρηματία ως τη μεγαλύτερη πολυεθνική επιχείρηση αλλά και όσοι δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό τομέα.

Η δωροδοκία και η διαφθορά αποδυναμώνει τις επιχειρηματικές σχέσεις, περιορίζει την παραγωγικότητα και αποτρέπει την πρόοδο προς ένα υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον, που θα επιτρέπει την άνθιση των εγχώριων και την προσέλκυση των ξένων επενδύσεων.

Η απόκτηση πιστοποίησης ISO / IEC 37001 μέσα από ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης της δωροδοκίας διασφαλίζει την ακεραιότητα και την αξιοπιστία της επιχείρησης καθώς και την εμπιστοσύνη προς αυτήν και παράλληλα της εξασφαλίζει ένα υγιές και άμεμπτο προφίλ.

Πιστοποιήσεις Συστημάτων ISO

Online Σεμινάρια

x

Τι θέλετε να αναζητήσετε;