Ενημέρωση Παροχής Υπηρεσιών

ISO 9001:2015, ISO 27001, ISO 29990, EΛΟT 1435, Πιστοποίηση Συμβουλευτικής, Test Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Φάκελο Συμμόρφωσης GDPR

Ο Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού GlobalCert με διαρκή παρουσία και ανταπόκριση στα δρώμενα των επιδοτούμενων και αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της εκπαιδευτικής κοινότητας, είναι πάντα δίπλα στους συνεργάτες της με συνέπεια και επαγγελματισμό, προσφέροντας λύσεις και ευκαιρίες για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών σας οργανισμών.

Συγκεκριμένα μετά από συνεχόμενη μελέτη των απαιτήσεων της αγοράς έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε υποστήριξη στα παρακάτω αντικείμενα:

  • 1. ISO 9001:2015
  • 2. ISO 27001
  • 3. ISO 29990
  • 4. EΛΟT 1435
  • 5. Πιστοποίηση Συμβουλευτικής (ΕΟΠΠΕΠ) – Test Επαγγελματικού Προσανατολισμού
  • 6. Φάκελο Συμμόρφωσης GDPR

Με αφορμή την πρόσκληση για την κοινωφελή ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων», όπου περιγράφεται ότι οι πάροχοι κατάρτισης πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω:

  • 1. "Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που εφαρμόζει η εταιρεία, για τη συμμόρφωση της με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας GDPR", όλοι οι πάροχοι πρέπει να έχουν φάκελο Συμμόρφωσης GDPR &
  • 2. Πιστοποιηση ως κέντρο Συμβουλευτικής από τον ΕΟΠΠΕΠ - Test Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε άμεσα τις υπηρεσίες (1&2) και επίσης αναλαμβάνουμε την ετησία υποστήριξη του κανονισμού GDPR (1) . Να σημειωθεί ότι η εξειδικευμένη γνώση που έχουμε στο χώρο της εκπαίδευσης μας καθιστά μοναδικούς στην άμεση ανταπόκριση οποιασδήποτε απαίτησης του κανονισμού GDPR.

Στόχος μας στην GlobalCert είναι να συμβαδίζουμε με τα εγχώρια και διεθνή πρότυπα πάντα με συνέπεια στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Η ομάδα της GlobalCert σας εγγυάται ότι θα είναι πάντα δίπλα σας, αφουγκραζόμενη τις ανάγκες της εκπαίδευσης και πιστοποίησης και έτοιμη να αξιοποιήσει τις προτάσεις σας, με σκοπό τη συνεχή ανάπτυξη των επιχειρηματικών σας στόχων παράλληλα με την αναβάθμιση και διατήρηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών