ΕΣΥΔ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Εκπαίδευση Ενηλίκων

Εκπαιδευτής Ενηλίκων Δια Βίου Μάθησης


Αναφέρεται στη δραστηριότητα που περικλείει την διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευομένων, το σχεδιασμό και την υλοποίηση της διδακτικής ενότητας...

Εκπαιδευτής Ενηλίκων στην Ανεύρεση Μαθησιακών Δυσκολιών


Αναφέρεται στη διερεύνηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες ταυτόχρονα με το σχεδιασμό και την υλοποίηση των συναφών ειδικών εκπαιδευτικών δράσεων...