Esol Banner

Greece 2.0

Η δράση «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»

υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Πιστοποιημένος Σύμβουλος Μαθησιακού Προφίλ

Ψυχομετρικό εργαλείο Μάθησης

Πιστοποιημένος Σύμβουλος Μαθησιακού Προφίλ

Η GlobalCert και η Ariston Psychometrics ενώνουν τις δυνάμεις τους με κοινό στόχο και όραμα την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Όταν η άριστη εκπαίδευση ολοκληρώνεται και επισφραγίζεται από μια κορυφαία πιστοποίηση, τότε η εκπαιδευτική διαδικασία έχει πετύχει το στόχο της. Ο εκπαιδευόμενος είναι πλέον ικανός να εφαρμόσει με επιτυχία τις γνώσεις που αποκόμισε στην αγορά εργασίας και να ξεχωρίσει.

Η GlobalCert σε συνεργασία με την Ariston Psychometrics σας δίνουν τη δυνατότητα να διευρύνετε τις επαγγελματικές σας δραστηριότητες προσφέροντας στους μαθητές και σπουδαστές σας ουσιαστική βοήθεια στην εκπαιδευτική-μαθησιακή διαδικασία αλλά και στην επαγγελματική τους κατεύθυνση.

Ολοκληρώνοντας την εκπαίδευση και πιστοποίηση είστε πλέον Πιστοποιημένος Σύμβουλος Άριστον. Θα μπορείτε να προσφέρεται στο κέντρο σας τα αντίστοιχα σταθμισμένα ψυχομετρικά Ariston Test και θα είστε ικανοί να ερμηνεύετε και να αναλύετε τα αποτελέσματά τους, στους μαθητές ή σπουδαστές σας.

Η έγκριση των παραπάνω προγραμμάτων εκπαίδευσης καθώς και η έκδοση των πιστοποιητικών από το NOCN, έναν από τους μεγαλύτερους και εγκυρότερους φορείς πιστοποίησης της Μεγάλης Βρετανίας με διεθνή παρουσία και αναγνώριση, ενισχύει την αξία, το κύρος και την αναγνωρισιμότητα των προσφερόμενων πιστοποιητικών.

Εμπιστεύσου τους καλύτερους
και Γίνε:


Πιστοποιημένος Σύμβουλος
Μαθησιακού Προφίλ
Ariston


Δηλώστε συμμετοχή



Μοναδικά Πλεονεκτήματα & Οφέλη για τους Πιστοποιημένους Συμβούλους Ariston των κέντρων-συνεργατών μας

 • Η φιλοσοφία της εκπαιδευτικής διαδικασίας του κέντρου σας αλλάζει, γίνεται ακόμα πιο μαθητοκεντρική αντιμετωπίζοντας τον κάθε μαθητή-εκπαιδευόμενο ξεχωριστά ως μοναδική προσωπικότητα. Εστιάζοντας στον τρόπο που ο κάθε μαθητής μαθαίνει καλύτερα, αλλά και ποιες είναι οι πραγματικές του δεξιότητες και ταλέντα, τον βοηθάτε να ενεργοποιήσει το μέγιστο των δυνατοτήτων του και να πετύχει τους εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς του στόχους.
 • Πραγματοποιείτε συνεδρίες με κάθε μαθητή- εκπαιδευόμενο μετά τη χορήγηση του ψυχομετρικού τεστ που θα επιλέξει. Ο ρόλος σας ως Σύμβουλος είναι να βοηθήσετε τον μαθητή να ανακαλύψει τις τεχνικές διαβάσματος που του ταιριάζουν ή τις κλίσεις και τις ικανότητες που θα τον οδηγήσουν να ακολουθήσει τις σπουδές και το επάγγελμα που θα του διασφαλίσει μια επιτυχημένη καριέρα.
 • Αναβαθμίζετε το εκπαιδευτικό σας κέντρο, προσφέροντας ολοκληρωμένες και πρωτοποριακές εκπαιδευτικές υπηρεσίες στους μαθητές- σπουδαστές σας.
 • Προσφέρετε πραγματικές λύσεις τόσο στους μαθητές σας, όσο και στους γονείς τους. Δίνεται συμβουλές για τον τρόπο διαβάσματος που ταιριάζει στον κάθε μαθητή καθώς και τις δεξιότητές τους ώστε να επιλέξουν το επάγγελμα που θα τους οδηγήσει σε μια επιτυχημένη σταδιοδρομία.
 • Διευρύνετε τις εκπαιδευτικές σας δραστηριότητες και αποκτάτε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα διαφοροποιώντας το δικό σας κέντρο από τον ανταγωνισμό.
 • Έχετε τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε όχι μόνο το υπάρχον μαθητικό σας δυναμικό, αλλά και τους αποφοίτους σας.
 • Έχετε τη δυνατότητα να προσελκύσετε νέο μαθητικό δυναμικό προσφέροντας μια επιπλέον υπηρεσία.

Η ψυχομετρική σειρά Ariston αποτελεί ένα μοναδικό, αξιόπιστο, έμπειρο σύστημα (Expert system) συνδυαστικής ανάλυσης ικανοτήτων, δεξιοτήτων και προσωπικότητας, παρέχοντας τη δυνατότητα στον εξεταζόμενο να διερευνήσει το «Γνώθι σ ’αυτόν». Το πρωτοποριακό αυτό ολοκληρωμένο (Integrated) έμπειρο σύστημα, το οποίο αξιοποιεί εξελιγμένους κανόνες, προχωρημένα μαθηματικά μοντέλα και σταθμίσεις (Norms), στηρίζεται σε ερευνητικά αποτελέσματα που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Ανάπτυξης. Βασίζεται σε επιστημονικές μελέτες και έρευνες πλέον των 35 ετών. Προσφέρει εξειδικευμένες συστοιχίες (συνδυασμοί 30 διαφορετικών test) που περιλαμβάνουν 10 διαφορετικούς βαθμούς αλήθειας-εγκυρότητας των απαντήσεων που δίνει ο εξεταζόμενος.


Ariston Learning Styles

Το Ariston Learning Styles είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο διάγνωσης του μαθησιακού προφίλ του ατόμου. Χορηγείται μέσω Η/Υ σε σύντομο χρονικό διάστημα και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, γονείς και εκπαιδευόμενους κάθε ηλικίας (μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, φοιτητές εκπαιδευόμενους – καταρτιζόμενους και σε κάθε ενήλικο άτομο). Τα ευρήματα του Ariston Learning Styles, αξιοποιούμενα από τον εκπαιδευτικό, το γονέα αλλά και τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο, προσφέρουν τα κατάλληλα ερεθίσματα για να μαθαίνουν πιο γρήγορα, πιο άνετα, πιο αποτελεσματικά, να συγκρατεί περισσότερα στη μνήμη και να ανακαλεί ευκολότερα πληροφορίες.

Το Ariston Learning Styles βοηθά

 • Τους εκπαιδευτικούς να μεταδίδουν αποτελεσματικότερα τη γνώση, να αποβάλουν αναχρονιστικές απόψεις περί μάθησης και να προσεγγίζουν ακόμη και τους πιο αδύναμους μαθητές.
 • Τους μαθητές να αναπτύσσουν εξατομικευμένες τεχνικές μελέτης, αντικαθιστώντας τη χρονοβόρα, αναποτελεσματική και κουραστική μελέτη. Ο μαθητής, γνωρίζοντας τους ιδιαίτερους μαθησιακούς του τύπους και τον τρόπο που προσλαμβάνει και επεξεργάζεται τις γνωστικές πληροφορίες, «μαθαίνει πώς να μαθαίνει».

Αξιοποιώντας το Ariston Learning Styles, ο εκπαιδευόμενος:

 • Δεν αγχώνεται για τα μαθήματά του
 • Βρίσκει τα κύρια σημεία του μαθήματος
 • Μπορεί να διαβάσει σε πολύ λιγότερο χρόνο από πριν
 • Θυμάται με μεγαλύτερη ευκολία
 • Δεν αφήνει κενά στα μαθήματά του
 • Συστηματοποιεί το διάβασμά του
 • Έχει ισχυρότερη αυτοπεποίθηση

Η μεθοδολογία μας βασίζεται σε εδραιωμένα ψυχολογικά μοντέλα, στη διεθνή βιβλιογραφία σύμφωνα με τις θεωρίες των εγκεφαλικών ημισφαιρίων, των μαθησιακών τύπων και των μαθησιακών ικανοτήτων και στα αποτελέσματα πρόσφατων επιστημονικών ερευνών.

Όταν τα παιδιά δεν μαθαίνουν με τον τρόπο που διδάσκεις, τότε…

Διδάσκεις τα παιδιά με τον τρόπο που μαθαίνουν!

Ανακοινώσεις - Νέα

x

Τι θέλετε να αναζητήσετε;