Esol Banner

Greece 2.0

Η δράση «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»

υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Σύμβουλος Αντιμετώπισης-Προστασίας COVID19

Σύμβουλος Αντιμετώπισης-Προστασίας COVID19

Περιγραφή Επαγγέλματος

Το αντικείμενο του Συμβούλου Αντιμερώπισης - Προστασίας COVID19 αφορά το εξειδικευμένο στέλεχος δημοσίου ή ιδιωτικού οργανισμού που ελέγχει και καθορίζει τις Απαιτήσεις σε μέτρα, τις Διαδικασίες και τους Ελέγχους που οφείλουν να εφαρμόζουν οι οργανισμοί αυτοί. Με τον τρόπο αυτόν, επαληθεύεται ότι ο Οργανισμός διαθέτει κατάλληλους Μηχανισμούς, επαρκείς Υποδομές και κατάλληλη Χωροδιάταξη για την πρόληψη της εισροής ή της εξάπλωσης της νόσου του Κορωνοϊού και της Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις και στους χώρους που δραστηριοποιείται.

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των υποψηφίων.

Ο υποψήφιος αποκτά πιστοποιητικό συμμόρφωσης μετά από επιτυχημένη εξέταση.

Η διάρκεια του πιστοποιητικού είναι 10 χρόνια.

Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας αποκτά :

  • - Απόδειξη των επαγγελματικών του προσόντων
  • - Επαγγελματική ταυτότητα, Εφόδιο εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο
  • - Αυτοπεποίθηση

Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι:

Οι εθνικοί φορείς διαπίστευσης όλων των ευρωπαϊκών χωρών, οφείλουν να υποστηρίζουν την αποδοχή στη χώρα τους, των εκθέσεων δοκιμών, των βεβαιώσεων και των πιστοποιητικών, που εκδίδουν οι διαπιστευμένοι από το Ε.ΣΥ.Δ. φορείς και εργαστήρια, και να τις αναγνωρίζουν ως ισότιμες προς τις εκθέσεις, τις βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά των εργαστηρίων και φορέων που έχουν διαπιστεύσει οι ίδιοι.

Η παραπάνω αναγνώριση επεκτείνεται αυτόματα σε παγκόσμια κλίμακα, με τις διμερείς συμφωνίες που ισχύουν μεταξύ της ΕΑ και των φορέων διαπίστευσης των βιομηχανικά αναπτυγμένων χωρών (Η.Π.Α., Καναδάς, Ιαπωνία, Κίνα, Αυστραλία κλπ.).


ΕΣΥΔ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - Υγεία

Ειδικός σε μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας


Δραστηριότητες του επαγγελματία είναι η γραπτή αποτύπωση ιατρονοσηλευτικών Πρωτοκόλλων, διαδικασιών διαχείρισης ασθενών με λοιμώδη νοσηματα κ.α.

Ειδικός σε κρίσιμα θέματα εκπαίδευσης για τη διαχείριση ασθενών με ψυχιατρικά προβλήματα


Οι εκπαιδευτικές και οι κλινικές ανάγκες των νοσηλευτών εστιάζονται σε παρεμβάσεις σε καταστάσεις κρίσης, στη συνεργασία των μελών της θεραπευτικής ομάδας...

Πρώτες Βοήθειες


Ακολουθία ενεργειών που πρέπει να πραγματοποιούνται βήμα βήμα με σκοπό την αποφυγή του θανάτου και της επιδείνωσης της κατάστασης του θύματος και την ανακούφιση του

Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας


Αντικείμενο της είναι η προστασία, η στήριξη, η καθοδήγηση μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων και η επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την διαβίωση, την ασφάλεια και την φροντίδα τους.

Σύμβουλος Αντιμετώπισης-Προστασίας COVID19


Καθορίζει τις απαιτήσεις, τις διαδικασίες και τους ελέγχους για την πρόληψη της εισροής ή της εξάπλωσης της νόσου του κορωνοϊού

Ανακοινώσεις - Νέα

x

Τι θέλετε να αναζητήσετε;