Esol Banner
ΕΣΠΑ

Γευσιγνώστης Οινοποιητικών Προϊόντων

Γευσιγνώστης Οινοποιητικών Προϊόντων

Περιγραφή Επαγγέλματος

Ο Γευσιγνώστης Οινοποιητικών Προϊόντων εκτελεί τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • - Παρέχει συμβουλές και πληροφορίες για τη σωστή αποθήκευση, τη συντήρηση, το σερβίρισμα και τα κοινά ελαττώματα των οινοποιητικών προϊόντων
  • - Παρέχει συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την αμπελουργική πρακτική, όπως η τοποθεσία, η οινοποίηση, η ωρίμανση και η εμφιάλωση
  • - Παρέχει τεχνικοοικονομικές μελέτες και συμβουλές για τις διαθέσιμες επιλογές στις διαδικασίες οινοποίησης, ωρίμανσης και εμφιάλωσης που μπορούν να επηρεάσουν το στυλ, την ποιότητα και την τιμή των οινοποιητικών προϊόντων
  • - Αναγνωρίζει με λεπτομέρεια την ποιότητα, το στυλ και την τιμή των οινοποιητικών προϊόντων στις οινοπαραγωγικές περιοχές και περιφέρειες των κύριων αναπαραγωγικών χωρών του κόσμου
  • - Παρέχει συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά στυλ των οινοποιητικών προϊόντων και συστήνει εναλλακτικά αντίστοιχα παρόμοιου τύπου,
  • - Αξιολογεί και εντοπίζει τα χαρακτηριστικά, την ποιότητα και την εμπορική αξία των οινοποιητικών προϊόντων
  • - Εξάγει ακριβή συμπεράσματα σχετικά με το επίπεδο ποιότητας, την ταυτότητα, την προέλευση και το επίπεδο τιμής των οινοποιητικών προϊόντων του κόσμου.

Περισσότερα

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των υποψηφίων.

Ο υποψήφιος αποκτά πιστοποιητικό συμμόρφωσης μετά από επιτυχημένη εξέταση.

Η διάρκεια του πιστοποιητικού είναι 10 χρόνια.

Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας αποκτά :

  • - Απόδειξη των επαγγελματικών του προσόντων
  • - Επαγγελματική ταυτότητα, Εφόδιο εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο
  • - Αυτοπεποίθηση

Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι:

Οι εθνικοί φορείς διαπίστευσης όλων των ευρωπαϊκών χωρών, οφείλουν να υποστηρίζουν την αποδοχή στη χώρα τους, των εκθέσεων δοκιμών, των βεβαιώσεων και των πιστοποιητικών, που εκδίδουν οι διαπιστευμένοι από το Ε.ΣΥ.Δ. φορείς και εργαστήρια, και να τις αναγνωρίζουν ως ισότιμες προς τις εκθέσεις, τις βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά των εργαστηρίων και φορέων που έχουν διαπιστεύσει οι ίδιοι.

Η παραπάνω αναγνώριση επεκτείνεται αυτόματα σε παγκόσμια κλίμακα, με τις διμερείς συμφωνίες που ισχύουν μεταξύ της ΕΑ και των φορέων διαπίστευσης των βιομηχανικά αναπτυγμένων χωρών (Η.Π.Α., Καναδάς, Ιαπωνία, Κίνα, Αυστραλία κλπ.).


ΕΣΥΔ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - Εστίαση – Τουρισμός

Υπαλλήλος Υποδοχής / Εξυπηρέτησης Πελατών Ξενοδοχείου


Διεκπεραιώνει σωστά και έγκαιρα τις εργασίες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών προς τον πελάτη, στους χώρους υποδοχής και φιλοξενίας – διαμονής των ξενοδοχείων

Οροφοκόμος


Φροντίζει για την καθαριότητα και τακτοποίηση των δωματίων μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης καθώς και για τον εξοπλισμό τους με όλα τα απαραίτητα υλικά...

Λινοθηκάριος


Υπάλληλος του τμήματος «οροφοκομίας», ο οποίος φροντίζει για την σωστή διαχείριση, φροντίδα και εφοδιασμό του ιματισμού μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης

Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου


Κατέχει τις απαραίτητες οριζόντιες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να παρέχει υποστηρικτική διοικητική εργασία στο διοικητικό τομέα του συνόλου της τουριστικής επιχείρησης...

Στέλεχος Υποστήριξης Marketing


Απασχολείται σε τμήματα ή διευθύνσεις της εμπορικής λειτουργίας των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού ή Δημόσιου τομέα

Υπάλληλος Κρατήσεων Ξενοδοχείου


Αναλαμβάνει να εξυπηρετήσει πελάτες ή ενδιαφερόμενους στο πλαίσιο προϊόντων-υπηρεσιών που προσφέρει η Εταιρία ή ο Οργανισμός ή η τουριστική επιχείρηση...

Αρτοποιός - Αρτοτεχνίτης


Αρτοποιός - Αρτοτεχνίτης ορίζεται κατεξοχήν ως η δραστηριότητα παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας κάθε είδους

Μάγειρας


Εργάζεται στην κουζίνα της επισιτιστικής μονάδας, επιμελείται και οργανώνει τη λειτουργία της κουζίνας, προετοιμάζει, παρασκευάζει και παραθέτει τα εδέσματα για μικρές και μεγάλες ομάδες ατόμων...

Μπάρμαν


Μπάρμαν είναι ο εργαζόμενος σε χώρους παροχής υπηρεσιών εστίασης, ξενοδοχεία, μπαρ, κλαμπ, καφετέριες, σνακ μπαρ, κτλ

Μπουφετζής


Προετοιμάζει το χώρο του μπουφέ, με στόχο να ετοιμάσει την παραγγελία που θα παραλάβει από το σερβιτόρο σύμφωνα με τους γαστρονομικούς κανόνες και τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας...

Χειριστής Τροφίμων και Ποτών


εργαζόμενος που εμπλέκεται στο χειρισμό τροφίμων και ποτών, σε επιχειρήσεις που ασκούν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες...

Επαγγελματίας Καθαριστής / Απολυμάνσεις Δημοσίων Χώρων


Παρέχει υπηρεσίες αρχικών καθαρισμών (νεόκτιστα), γενικών καθαρισμών (ολικών καθαρισμών κτιρίων), καθημερινών καθαρισμών (καθαρισμός συντήρησης)...

Υπεύθυνος Διοίκησης Επισιτιστικών Επιχειρήσεων


Ο υπεύθυνος μιας εστιατορικής, έχει την συνολική ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία μιας μονάδας εστίασης...

Ειδικός Εστιατορικής Τέχνης


Έχει την συνολική ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία μιας μονάδας εστίασης...

Ζαχαροπλάστης


Aσχολείται με την παρασκευή άρτου, αρτοσκευασμάτων, γλυκών και εδεσμάτων κάθε είδους και μορφής, οργανώνει την παραγωγή τους στις αναγκαίες ποσότητες...

Υπάλληλος Υποδοχής Ρωσόφωνων Τουριστών


Διεκπεραιώνει εργασίες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών προς το ρωσόφωνο και όχι μόνο πελάτη, στους χώρους υποδοχής των ξενοδοχείων...

Εμψυχωτής Τουρισμού


Ασχολείται με την προετοιμασία, τη διοργάνωση, εμψύχωση και υλοποίηση, δραστηριοτήτων ψυχαγωγικών, καλλιτεχνικών, παιδαγωγικών και αθλητικών, που απευθύνονται σε τουρίστες κάθε προέλευσης.

Γευσιγνώστης Οινοποιητικών Προϊόντων


Παρέχει συμβουλές και πληροφορίες για τη σωστή αποθήκευση, τη συντήρηση, το σερβίρισμα και τα κοινά ελαττώματα των οινοποιητικών προϊόντων.

Στέλεχος Τμήματος Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων σε επιχειρήσεις επεξεργασίας κρέατος


Ορίζεται ο κάθε εργαζόμενος που εμπλέκεται στο χειρισμό τροφίμων και ποτών, σε επιχειρήσεις.

Στέλεχος ανάπτυξης οινοτουρισμού


Σχεδιάζει, προγραμματίζει και υλοποιεί συγκεκριμένα οινοτουριστικά πακέτα, βάσει των επιθυμιών των πελατών και των προσφερόμενων υπηρεσιών της επιχείρησης

Στέλεχος Διοίκησης Μονάδων Εστίασης


είναι το άτομο το οποίο έχει την συνολική ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία μιας μονάδας εστίασης.

Στέλεχος Ποιοτικής Εξυπηρέτησης πελατών σε επιχειρήσεις εστίασης


Παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο για την επιβίωση και την ευημερία της επιχείρησης

Υπεύθυνος διαδικτυακών πωλήσεων στον τουρισμό


Δραστηριοποιείται στο ηλεκτρονικό εμπόριο στο χώρο του Τουρισμού και είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, την εκτέλεση και την παρακολούθηση της ηλεκτρονικής παραγγελιοληψίας.

x

Τι θέλετε να αναζητήσετε;