Esol Banner

Greece 2.0

Η δράση «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»

υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Προώθηση Εξαγωγών Και Εξαγωγικό Μάρκετινγκ Αγροδιατροφικών Προϊόντων

Προώθηση Εξαγωγών Και Εξαγωγικό Μάρκετινγκ Αγροδιατροφικών Προϊόντων

Περιγραφή Επαγγέλματος

Οι βασικές δραστηριότητες του επαγγελματία αυτής της ειδικότητας είναι οι εξής:

 • - Συμμετέχει στο σχεδιασμό και στην παρακολούθηση των πωλήσεων ή/και της παροχής υπηρεσιών της επιχείρησης, στη διαπραγμάτευση των συμβάσεων με εταιρίες του εξωτερικού σχετικά με τα κέντρα πωλήσεων και διανομής και για τη δημιουργία τυχόν καταστημάτων στο εξωτερικό, στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και στη θέσπιση των επιμέρους στόχων για την τοποθέτηση και την προώθηση των προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού
 • Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα προώθησης, παρακολουθεί και αξιολογεί τα αποτελέσματά τους
 • - Σχεδιάζει, οργανώνει και πραγματοποιεί μελέτες της αγοράς
 • - Αξιολογεί την απόδοση όλων των ενεργειών marketing
 • - Διευθετεί θέματα σχετικά με την επίσπευση των εξαγωγών, της αλληλογραφίας, της διαδικασίας των αιτήσεων προσφοράς, καθώς και των πιστώσεων/εισπράξεων
 • - Παρακολουθεί και υλοποιεί την σωστή τυποποίηση των αγροδιατροφικών προϊόντων σε αντίστοιχα πρότυπα και προδιαγραφές του εξωτερικού για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας εξαγωγών και πωλήσεων σε άλλα κράτη
 • - Προετοιμάζει τα κατάλληλα έγγραφα, όπως οι άδειες εξαγωγής, οι τελωνειακές διασαφήσεις, η συσκευασία, τα δελτία αποστολής, καθώς και η δρομολόγηση των προϊόντων
 • - Ενημερώνεται σχετικά με τις εκάστοτε ρυθμίσεις για τις εισαγωγές-εξαγωγές και διατηρεί τις τρέχουσες πληροφορίες για τα διάφορα τιμολόγια, άδειες και περιορισμούς
 • - Ενημερώνει τους αντιπροσώπους και διανομείς σχετικά με τις πολιτικές και τις διαδικασίες λειτουργίας
 • - Παρακολουθεί τις αγορές - στόχους και τις τάσεις των καταναλωτών στην εσωτερική και διεθνή αγορά
 • - Συμβάλει στη διαμόρφωση πολιτικής επικοινωνίας σε περιόδους κρίσεων

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των υποψηφίων.

Ο υποψήφιος αποκτά πιστοποιητικό συμμόρφωσης μετά από επιτυχημένη εξέταση.

Η διάρκεια του πιστοποιητικού είναι 10 χρόνια.

Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας αποκτά :

 • - Απόδειξη των επαγγελματικών του προσόντων
 • - Επαγγελματική ταυτότητα, Εφόδιο εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο
 • - Αυτοπεποίθηση

Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι:

Οι εθνικοί φορείς διαπίστευσης όλων των ευρωπαϊκών χωρών, οφείλουν να υποστηρίζουν την αποδοχή στη χώρα τους, των εκθέσεων δοκιμών, των βεβαιώσεων και των πιστοποιητικών, που εκδίδουν οι διαπιστευμένοι από το Ε.ΣΥ.Δ. φορείς και εργαστήρια, και να τις αναγνωρίζουν ως ισότιμες προς τις εκθέσεις, τις βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά των εργαστηρίων και φορέων που έχουν διαπιστεύσει οι ίδιοι.

Η παραπάνω αναγνώριση επεκτείνεται αυτόματα σε παγκόσμια κλίμακα, με τις διμερείς συμφωνίες που ισχύουν μεταξύ της ΕΑ και των φορέων διαπίστευσης των βιομηχανικά αναπτυγμένων χωρών (Η.Π.Α., Καναδάς, Ιαπωνία, Κίνα, Αυστραλία κλπ.).


ΕΣΥΔ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - Αγροτικός Τομέας

Τεχνίτης Μελισσοκομίας


Tο άτομο που ασχολείται με τη μελισσοκομία, δηλαδή με την εκτροφή των μελισσών για την παραγωγή μελιού, κεριού, βασιλικού πολτού και άλλων προϊόντων.

Στέλεχος διαχείρισης συστημάτων τυποποίησης αγροτικών προϊόντων


Σχεδιασμός, παρακολούθηση και αξιολόγηση μέτρων και προγραμμάτων διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των αγροδιατροφικών προϊόντων

Ειδικός σε θέματα τυποποίησης, συσκευασίας και ποιοτικού ελέγχου στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών


Δυνατότητες χειρισμού ζωντανών οργανισμών κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

Προώθηση Εξαγωγών Και Εξαγωγικό Μάρκετινγκ Αγροδιατροφικών Προϊόντων


Συμμετέχει στο σχεδιασμό και στην παρακολούθηση των πωλήσεων ή/και της παροχής υπηρεσιών της επιχείρησης

Ανακοινώσεις - Νέα

x

Τι θέλετε να αναζητήσετε;