Ενημέρωση GLOBALCERT για Κοινωφελή Προγράμματα

Ο Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού GlobalCert με διαρκή παρουσία και ανταπόκριση στα δρώμενα των επιδοτούμενων προγραμμάτων της εκπαιδευτικής κοινότητας, σας στηρίζει με συνέπεια και επαγγελματισμό, προσφέροντας λύσεις και ευκαιρίες για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών σας οργανισμών.

Η GlobalCert είναι Κορυφαίος Διαπιστευμένος Διεθνής Φορέας Πιστοποίησης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 παρέχοντας μοναδικές εξειδικεύσεις σε επαγγελματικά αντικείμενα με Διεθνή Αναγνώριση.

Με αφοσίωση στην υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών μας και στην άριστη εξυπηρέτησή σας, προσφέρουμε μοναδικά πλεονεκτήματα και στη δράση με αντικείμενο «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε δήμους, περιφέρειες, κέντρα κοινωνικής πρόνοιας περιφερειών (ΚΚΠΠ) / συναφείς φορείς, υπηρεσίες υπουργείων και άλλων φορέων».

Πιο συγκεκριμένα η GlobalCert παρέχει διαπιστεύσεις από την παραπάνω πρόσκληση, αλλά βρίσκεται ήδη στη διαδικασία διαπίστευσης και των υπολοίπων αντικειμένων, όπως ορίζονται στην πρόσκληση:

1Οργάνωση και Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών και Επιχειρήσεων
2Πρόληψη Φυσικών Καταστροφών
3Πρώτες Βοήθειες
4Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Η/Υ
5Εργασίες Καθαρισμού
6Δεξιότητες Φροντίδας 3ης Ηλικίας
7Υπηρεσίες Διαμόρφωσης/ Συντήρησης Πρασίνου
8Μετάβαση στην κυκλική οικονομία
9Εργασίες Κατασκευαστικού κλάδου

 

Για την εξεταστική διαδικασία των ωφελουμένων στα απαιτούμενα αντικείμενα οριζόντιων και εξειδικευμένων δεξιοτήτων, όπως ορίζονται στην πρόσκληση παρέχουμε:

  • Κάρτα Δεξιοτήτων Υποψηφίου για συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης
  • Εξέταση Υποψηφίου στις απαιτούμενες Ενότητες
  • Δωρεάν Επανεξέταση για κάθε Ενότητα
  • Δωρεάν έκδοση Πιστοποιητικού
  • Δωρεάν αποστολή πιστοποιητικού με courier

Για την προετοιμασία των εξετάσεων

  • Δωρεάν παροχή e-learning για τις απαιτούμενες ενότητες βασικών γνώσεων χρήσης Η/Υ
  • Δωρεάν Demo Test για την άρτια προετοιμασία κάθε υποψηφίου για την εξέταση
  • Δωρεάν Video-λύσεις Be prepared για κάθε υποψήφιο για επιπλέον εξάσκηση
x

Τι θέλετε να αναζητήσετε;