Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιτηρητών

Ενταχθείτε στο Μητρώο Επιτηρητών της Global Cert

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιτηρητών

Για να ενταχθείτε στο Μητρώο Επιτηρητών της GlobalCert θα πρέπει να διαθέτετε πτυχίο από ανώτερο ή/και ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αλλά και από ΙΕΚ (δημόσιο ή ιδιωτικό). Εφόσον καλύπτεται η παραπάνω προϋπόθεση, μπορείτε να υποβάλλετε «Αίτηση Επιλογής» προς την GlobalCert.

Πρέπει να σημειωθεί, ότι αξιολογείται θετικά η όποια επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της Πληροφορικής και γενικά στον τομέα της εκπαίδευσης. Τέλος, θετική αξιολόγηση λαμβάνει και η συμμετοχή του υποψήφιου επιτηρητή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης καθώς και η παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων στον τομέα της Πληροφορικής.

Για να γίνετε και εσείς πιστοποιημένος επιτηρητής της GlobalCert μπορείτε να αποστείλετε την «Αίτηση Επιλογής» συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στο email στο epitirites@globalcert.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Μητρώο Επιτηρητών της GlobalCert και τις διαδικασίες για να γίνετε επιτηρητής, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την GlobalCert στο τηλέφωνο 210 3300010 ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να σας καλέσει ένας εκπρόσωπός μας.


Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


Όνομα

Email

Τηλέφωνο

Νομοί Ενδιαφέροντος

Μήνυμα

Ανακοινώσεις - Νέα

x

Τι θέλετε να αναζητήσετε;