Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα

Αρχική » Γενικά » Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα

Επιλέγω Global Cert

 • Αναγνωρισμένη από τον ΕΟΠΠΕΠ
 • Αποδεκτή από το ΑΣΕΠ
 • Διεθνής δραστηριοποίηση & Αναγνώριση
 • Διαθέτει τεχνολογία αιχμής
 • Αξιόπιστο και φιλικό Εξεταστικό Σύστημα
 • Ευέλικτες διαδικασίες για το εκπαιδευτικό κέντρο
 • Άριστη εξυπηρέτηση
 • Γρήγορη, σωστή και αποτελεσματική υποστήριξη, τόσο στους συνεργάτες όσο και τους υποψήφιους
 • Ολοκληρωμένες λύσεις
 • Ποικιλία σχημάτων πιστοποίησης
 • Αναγνώριση από την αγορά εργασίας
 • Δραστηριοποίηση και στο εξωτερικό - διεθνώς αναγνωρισμένη
 • Σύστημα ποιότητας κατά ISO 9001:2008
 • Σύστημα ποιότητας κατά ISO 17024:2012