Νεα δεδομένα στην αδειοδότηση των ΙΕΚ, ΚΔΒΜ 1 & 2

Καταληκτική ημερομηνία 31-10-2018

Σας ενημερώσουμε για την νέα Υπουργική Απόφαση η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από 1η/1/2019 και αφορά τα Κ.Δ.Β.Μ. 1, Κ.Δ.Β.Μ. 2 και τα Ι.Ε.Κ.

Ιδιαίτερη δε σημασία εχει η καταληκτική ημερομηνια της 31-10-2018

Δείτε παρακάτω την σχετική απόφαση του τμήματος Αδειοδοτησεων που είναι απόρροια του νόμου Ν. 4547/2018 άρθρο 88. Παρ. 2


Αν δεν βλέπετε το έγγραφό κάνε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:
Αδειδότηση ΙΕΚ ΚΔΒΜ